mbr@rglaw.dk  |  +45 53 78 31 67

Egne projekter

Fonden tager selv initiativer til projekter, som vurderes at være af interesse for slagterisektoren. Ved disse projekter vil Fonden anmode en kvalificeret forsker inden for emnet om at lede projektet, som i så fald bliver fuldt finansieret af Fonden.

For de fleste af disse projekter etableres en følgegruppe med tilknytning til det område, projektet vedrører.

Resultatet af disse forskningsprojekter bliver i de fleste tilfælde præsenteret for branchen ved konferencer og møder samt behandles i artikler i landbrugsfaglige tidsskrifter.
Resultaterne forudsættes publiceret på en måde, hvoraf det fremgår, hvilke institutioner eller personer der har medvirket i projektet, samt at projektet har været finansieret af Fonden.

Eksempler på egne projekter er:
• Udgivelse af bogen ”Konkurrence & Koncentration – Svineslagteriernes fusionshistorie 1960-2010”
• Rådgivningssystemet og de danske svineproducenter