mbr@rglaw.dk  |  +1 800 234 5678

Hvad støtter fonden?

Projektstøtte:

Fondens formål er efter fundatsen at yde støtte til forskning inden for dansk landbrug, herunder dels og især til fremme af:
• konkurrenceevnen hos primærproducenter, slagterier og forædlingsvirksomheder, der producerer og afsætter svinekød og andre kødprodukter, og
• aktiviteter, der vedrører etik og dyrevelfærd, miljøhensyn, forbrugerinteresser, kost og sundhed, historie og fremtidsperspektiver.

Dette formål realiseres ved, at fonden yder støtte til ansøgere. Se ”Projektstøtte”.

Den helt overvejende del af fondens uddelinger sker til projekter, der vedrører svinekøds-sektoren.

Fonden kan også i eget regi gennemføre egne projekter. Se ”Egne projekter”.

Studierejselegater:
Derudover yder fonden støtte til studierejser. Se ”Studierejselegater”.