mbr@rglaw.dk  |  +1 800 234 5678

Studierejselegater

Fonden kan yde støtte til unge forskeres og kvalificerede studerendes studierejser vedrørende landbrugsmæssige forhold af betydning for svinekødssektoren.

Fonden uddeler hvert år studierejselegater på hver op til 25.000 kr.

Der skal udfyldes ansøgningsskema med underskrevet samtykkeerklæring, som kan downloades her: Ansøgningsskema om studierejselegat

VÆR OPMÆRKSOM PÅ DE I SKEMAET ANFØRTE ANSØGNINGSBETINGELSER.

Ansøgning med bilag sendes inden 1. april eller 1. oktober til den adresse, der fremgår under ”Kontakt”.

Fonden begrunder ikke afslag på ansøgninger.