mbr@rglaw.dk  |  +45 53 78 31 67

Studierejselegater

Fonden kan yde støtte til unge forskeres og kvalificerede studerendes studierejser vedrørende landbrugsmæssige forhold af betydning for svinekødssektoren.

Fonden uddeler hvert år op til 20 studierejselegater på hver op til kr. 25.000. Op til 10 studierejselegater uddeles til ansøgninger modtaget inden 1. april, og op til 10 studierejselegater uddeles til ansøgninger modtaget inden 1. oktober.

Der anvendes ansøgningsskema, som kan hentes her: Ansøgningsskema om studierejselegat

VÆR OPMÆRKSOM PÅ DE I SKEMAET ANFØRTE ANSØGNINGSBETINGELSER.

Ansøgning med bilag sendes inden 1. april eller 1. oktober til den adresse, der fremgår af ”Kontakt”.

Fonden begrunder ikke afslag på ansøgninger.