mbr@rglaw.dk  |  +1 800 234 5678
Hvad støtter fonden?Værd at vide

Hvad støtter fonden?

Fonden yder alene støtte til en række formål, der er nøje bestemt i fondens fundats

Værd at vide

Nedhent ansøgningsskema og læs mere om hvilke projekter, Fonden støtter

Fondens historie

Fonden blev stiftet i 1978 af Frode S. Jacobsen og dennes hustru, Norma Jacobsen. Frode S. Jacobsen grundlagde efter 2. verdenskrig firmaet Normeat og udviklede produktet Pork Luncheon Meat, der fra en beskeden begyndelse efterhånden blev en betydelig eksportvare.

I 1957 erhvervede Frode S. Jacobsen det privatejede svineslagteri Royal Dane i Holstebro, som var grundlagt i 1868. Slagteriet markerede sig tidligt på avlsområdet, idet det indførte avlsdyr fra England og dermed bidrog til at skabe grundlaget for den store danske eksport af bacon til England.
Med Frode S. Jacobsen i spidsen tog virksomheden nye initiativer, og snart derefter tegnede Royal Dane sig for en tredjedel af Danmarks eksport af Luncheon Meat. I England opnåede produktet en markedsandel på omkring 50 %. Virksomheden modtog adskillige hædersbevisninger for sine produkter og sit eksportarbejde. Frode S. Jacobsen havde mange tillidsposter i branchen og sad i en række bestyrelser og udvalg. Han modtog i 1969 Dansk Arbejdes initiativ-diplom og i 1975 Kong Frederik den 9.s hæderspris. Han døde i 1978, 69 år gammel.

I 1985 fusionerede Royal Dane med det engelskejede slagteriselskab Quality under navnet Royal Dane – Quality, hvoraf Fonden kom til at eje 55 % og senere en større del. I 1988 afhændede Fonden sin aktiemajoritet i Royal Dane – Quality.

Projektstøtte

Fonden kan yde støtte til projekter, der angår forskning i svinekødssektoren, herunder primærproduktion, slagtning, kødforarbejdning, markedsføring og distribution, samt til projekter, der har til formål at forbedre sektorens økonomi og styrke dens placering på eksportmarkederne. Fonden støtter også projekter, som måske ikke umiddelbart er af økonomisk relevans for branchen, men som på længere sigt kan […]

Read More

Studierejselegater

Fonden kan yde støtte til unge forskeres og kvalificerede studerendes studierejser vedrørende landbrugsmæssige forhold af betydning for svinekødssektoren. Fonden uddeler hvert år studierejselegater på hver op til 25.000 kr. Der skal udfyldes ansøgningsskema med underskrevet samtykkeerklæring, som kan downloades her: Ansøgningsskema om studierejselegat VÆR OPMÆRKSOM PÅ DE I SKEMAET ANFØRTE ANSØGNINGSBETINGELSER. Ansøgning med bilag sendes […]

Read More

Egne projekter

Fonden tager selv initiativer til projekter, som vurderes at være af interesse for slagterisektoren. Ved disse projekter vil Fonden anmode en kvalificeret forsker inden for emnet om at lede projektet, som i så fald bliver fuldt finansieret af Fonden. For de fleste af disse projekter etableres en følgegruppe med tilknytning til det område, projektet vedrører. […]

Read More

Bestyrelse

Bestyrelsen består af følgende seks medlemmer: Jesper Strandskov (formand) Asger Krogsgaard Per Michael Johansen Henrik Dahl Annette Toft Christian Rasch Hult

Read More
Latest Posts