Warning: define(): Argument #3 ($case_insensitive) is ignored since declaration of case-insensitive constants is no longer supported in /customers/e/4/9/normaogfrodejacobsensfond.dk/httpd.www/wp-content/themes/skt-spa/functions.php on line 215 Warning: define(): Argument #3 ($case_insensitive) is ignored since declaration of case-insensitive constants is no longer supported in /customers/e/4/9/normaogfrodejacobsensfond.dk/httpd.www/wp-content/themes/skt-spa/functions.php on line 216 Warning: define(): Argument #3 ($case_insensitive) is ignored since declaration of case-insensitive constants is no longer supported in /customers/e/4/9/normaogfrodejacobsensfond.dk/httpd.www/wp-content/themes/skt-spa/functions.php on line 217 Warning: define(): Argument #3 ($case_insensitive) is ignored since declaration of case-insensitive constants is no longer supported in /customers/e/4/9/normaogfrodejacobsensfond.dk/httpd.www/wp-content/themes/skt-spa/functions.php on line 218 Warning: define(): Argument #3 ($case_insensitive) is ignored since declaration of case-insensitive constants is no longer supported in /customers/e/4/9/normaogfrodejacobsensfond.dk/httpd.www/wp-content/themes/skt-spa/functions.php on line 219 Warning: define(): Argument #3 ($case_insensitive) is ignored since declaration of case-insensitive constants is no longer supported in /customers/e/4/9/normaogfrodejacobsensfond.dk/httpd.www/wp-content/themes/skt-spa/functions.php on line 220 Warning: define(): Argument #3 ($case_insensitive) is ignored since declaration of case-insensitive constants is no longer supported in /customers/e/4/9/normaogfrodejacobsensfond.dk/httpd.www/wp-content/themes/skt-spa/functions.php on line 221 Norma og Frode Jacobsens Fond
mbr@rglaw.dk  |  +1 800 234 5678
Hvad støtter fonden?Værd at vide

Hvad støtter fonden?

Fonden yder alene støtte til en række formål, der er nøje bestemt i fondens fundats

Værd at vide

Nedhent ansøgningsskema og læs mere om hvilke projekter, Fonden støtter

Fondens historie

Fonden blev stiftet i 1978 af Frode S. Jacobsen og dennes hustru, Norma Jacobsen. Frode S. Jacobsen grundlagde efter 2. verdenskrig firmaet Normeat og udviklede produktet Pork Luncheon Meat, der fra en beskeden begyndelse efterhånden blev en betydelig eksportvare.

I 1957 erhvervede Frode S. Jacobsen det privatejede svineslagteri Royal Dane i Holstebro, som var grundlagt i 1868. Slagteriet markerede sig tidligt på avlsområdet, idet det indførte avlsdyr fra England og dermed bidrog til at skabe grundlaget for den store danske eksport af bacon til England.
Med Frode S. Jacobsen i spidsen tog virksomheden nye initiativer, og snart derefter tegnede Royal Dane sig for en tredjedel af Danmarks eksport af Luncheon Meat. I England opnåede produktet en markedsandel på omkring 50 %. Virksomheden modtog adskillige hædersbevisninger for sine produkter og sit eksportarbejde. Frode S. Jacobsen havde mange tillidsposter i branchen og sad i en række bestyrelser og udvalg. Han modtog i 1969 Dansk Arbejdes initiativ-diplom og i 1975 Kong Frederik den 9.s hæderspris. Han døde i 1978, 69 år gammel.

I 1985 fusionerede Royal Dane med det engelskejede slagteriselskab Quality under navnet Royal Dane – Quality, hvoraf Fonden kom til at eje 55 % og senere en større del. I 1988 afhændede Fonden sin aktiemajoritet i Royal Dane – Quality.

Projektstøtte

Fonden kan yde støtte til projekter til fremme af det danske fødevareerhverv, herunder bæredygtig kødproduktion og forbrugerforhold. Det vil normalt være en forudsætning, at en væsentlig del af projektomkostningerne finansieres af ansøgerens egne midler eller dækkes fra anden side, eksempelvis i form af branchemidler og/eller eksterne midler fra danske eller udenlandske forskningsråd samt forskningsprogrammer. Som […]

Read More

Studierejselegater

Fonden kan yde støtte til unge forskeres og kvalificerede studerendes studierejser inden for dansk landbrug og fødevareindustri, især med fokus på grisekødssektoren. Fonden uddeler hvert år studierejselegater på hver op til 25.000 kr. Der skal udfyldes ansøgningsskema med underskrevet samtykkeerklæring, som kan downloades her: Ansøgningsskema til studierejselegat VÆR OPMÆRKSOM PÅ DE I SKEMAET ANFØRTE ANSØGNINGSBETINGELSER. […]

Read More

Egne projekter

Fonden tager selv initiativer til projekter, som vurderes at være af interesse for dansk fødevareerhverv. Ved disse projekter vil Fonden anmode en kvalificeret forsker inden for emnet om at lede projektet, som i så fald bliver fuldt finansieret af Fonden. For de fleste af disse projekter etableres en følgegruppe med tilknytning til det område, projektet […]

Read More

Bestyrelse

Bestyrelsen består af følgende seks medlemmer: Jesper Strandskov (formand) Asger Krogsgaard Per Michael Johansen Henrik Dahl Annette Toft Christian Rasch Hult

Read More
Latest Posts