Fondens historie

Fonden blev stiftet i 1978 af Frode S. Jacobsen og dennes hustru, Norma Jacobsen. Frode S. Jacobsen grundlagde efter 2. verdenskrig firmaet Normeat og udviklede produktet Pork Luncheon Meat, der fra en beskeden begyndelse efterhånden blev en betydelig eksportvare.

I 1957 erhvervede Frode S. Jacobsen det privatejede svineslagteri Royal Dane i Holstebro, som var grundlagt i 1868. Slagteriet markerede sig tidligt på avlsområdet, idet det indførte avlsdyr fra England og dermed bidrog til at skabe grundlaget for den store danske eksport af bacon til England.

Med Frode S. Jacobsen i spidsen tog virksomheden nye initiativer, og snart derefter tegnede Royal Dane sig for en tredjedel af Danmarks eksport af Luncheon Meat. I England opnåede produktet en markedsandel på omkring 50 %.

Virksomheden modtog adskillige hædersbevisninger for sine produkter og sit eksportarbejde. Frode S. Jacobsen havde mange tillidsposter i branchen og sad i en række bestyrelser og udvalg. Han modtog i 1969 Dansk Arbejdes initiativ-diplom og i 1975 Kong Frederik den 9.s hæderspris. Han døde i 1978, 69 år gammel.

I 1985 fusionerede Royal Dane med det engelskejede slagteriselskab Quality under navnet Royal Dane – Quality, hvoraf Fonden kom til at eje 55 % og senere en større del. I 1988 afhændede Fonden sin aktiemajoritet i Royal Dane – Quality.