Fondens egne projekter

Fonden tager selv initiativer til projekter, som vurderes at være af interesse for dansk fødevareerhverv. Ved disse projekter vil Fonden anmode en kvalificeret forsker inden for emnet om at lede projektet, som i så fald bliver fuldt finansieret af Fonden.

For de fleste af disse projekter etableres en følgegruppe med tilknytning til det område, projektet vedrører.

Resultatet af disse forskningsprojekter bliver i de fleste tilfælde præsenteret for branchen ved konferencer og møder samt behandles i artikler i fødevarefaglige tidsskrifter.
Resultaterne forudsættes publiceret på en måde, hvoraf det fremgår, hvilke institutioner eller personer der har medvirket i projektet, samt at projektet har været finansieret af Fonden.

Eksempel på egne projekter:
Erhvervsøkonomisk professorat med tilknytning til kød- og fødevareområdet.