Studierejselegater

Fonden kan yde støtte til unge forskeres og kvalificerede studerendes studierejser inden for dansk landbrug og fødevareindustri, især med fokus på grisekødssektoren.

Fonden uddeler hvert år studierejselegater på hver op til 25.000 kr.

Der skal udfyldes ansøgningsskema med underskrevet samtykkeerklæring, som kan downloades her:

Vær opmærksom på de i skemaet anførte ansøgningsbetingelser

Ansøgning med bilag sendes inden 1. april eller 1. oktober til den adresse, der fremgår under ”Kontakt”.

Fonden begrunder ikke afslag på ansøgning