Hvad støtter fonden

Projektstøtte

Fondens formål er gennem forskning og udvikling samt uddannelse at yde støtte til fremme af dansk landbrug og fødevareindustri. Fonden støtter især:

  • aktiviteter, der styrker konkurrenceevnen hos primærproducenter, slagterier og forædlingsvirksomheder, der producerer og afsætter grisekød og andre kødprodukter, og
  • aktiviteter, der vedrører etik og dyrevelfærd, miljøhensyn, forbrugerinteresser, kost og sundhed, historie og fremtidsperspektiver.

Dette formål realiseres ved, at fonden yder støtte til ansøgere.
Læs mere om projektstøtte

Fonden kan også i eget regi gennemføre egne projekter.
Læs mere om fondens egne projekter

Studierejselegater

Derudover yder fonden støtte til studierejser
Læs mere om studierejselegater